Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir.

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Ters Osmos Su Arıtma

Saf Su Arıtma

Kuyu Suyu Arıtma

Nehir Suyu Arıtma

Atık Su Arıtma

Deniz Suyu Arıtma