Yenibosna Su Arıtma Servisi Hızlı servis İmkanı

Yenibosna Su Arıtma Servisi

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir.
Her kuruluş kendi yapısı, ihtiyaçları, faaliyet gösterdiği sektöre göre mutlaka bir arıtım ünitesine ihtiyaç duyar. 20.yüzyılın ikinci yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşan sanayileşme ve yasam biçimlerindeki değişmeye paralel olarak ortaya çıkan atıklar, zaman içinde logaritmik bir artış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklı yaşanan çevre sorunları, küresel bir boyut kazanmıştır.

Toplam 3215 belediyemizde sadece 112 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu arıtma tesisleri ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı ise yüzde 17 civarındadır. Atıksu oluşumunda yüzde 55 paya sahip endüstriyel nitelikteki atık suların ancak yüzde 9’u arıtılmaktadır. 45 organize sanayi bölgesinden sadece 10’unda (yüzde 22) endüstriyel atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Ülkemizde her yıl ortalama 5.5 milyon ton tehlikeli atık oluşmakta ve bunların yüzde 1’lik kısmı bertaraf edilmektedir. Sanayi ve de evsel atık sularının arıtılması bu sebeplerden kaçınılmazdır. AB mevzuatları ve uluslararası sözleşmeler gereği altına imza attığımız birtakım yaptırımlar nedeniyle artık arıtma çözümleri bizim için lüks olmaktan çıkmış ve zorunlu hale gelmiş durumdadır.

Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır? 

Doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma tesislerinden temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık saçabilir. Burada sorumluluk tamamıyla tasarım mühendisine aittir. Birincil problemler, yanlış tasarımdan kaynaklanmaktadır ki yanlış bir elektrik sistemi de tesisi verimsiz ve kalitesiz kılar. Tesis sürekliliğinin sağlanması yatırım aşamasındaki kaliteyle doğru orantılıdır. Doğa su arıtma sizlere yeni nesil ENS onaylı LG teknolojisi ile üst düzey su arıtma cihazları sunmaktadır. Yenibosna Su Arıtma Servisi.

Doğa su arıtma sistemleri olarak ters ozmosis su arıtma sistemlerini tercih etmekteyiz ve müşterilerimize ters osmosis su arıtma sistemleri önermekteyiz. Doğa su arıtma olarak sunduğumuz su arıtma cihazlarımız son sistem olup NSF enesef yani dünya sağlık örgütü onaylıdır. Doğa su arıtma sağlıklı su içiminde Doğa ismi ile doğal su tüketimine destek vermektedir. Doğa su arıtma Sağlıklı günler diler.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Post comment