Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemleri 0555 895 90 54
Reverse Osmosis Arıtma
Reverse Osmosis Arıtma
Reverse Osmosis Arıtma

Reverse Osmosis Arıtma. Temiz Suya Nasıl Ulaşılır? Su bütün canlıların temel ihtiyacıdır.Su bütün canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir.Su kullanımında insan hayatının yaşamsal ve varlık sebebidir. Yaşam için, doğada dengelerin korunması için son derece önemli olan “su” konusunda bugün geldiğimiz noktada, sayısız tartışmalar yapılmaktadır.

Geniş bir yelpazede seyreden su konulu tartışmaların doğru bir zemine oturması için konunun sağlık, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, vb. yönlerinin bir arada ele alınması değerlidir. Herhangi bir boyutu kendi başına ele alınsa bile bu bütünsel bakışa gereksinim bulunmaktadır.

Günümüzde su konulu yapılan tartışmaların önemli bir boyutunun sağlık temelli olduğu bilinmektedir. Su ve sağlık ilişkisi öteden beri hep gündemde olmuş, döneme, suya verilen değere, gereksinimlere göre oldukça farklılık göstermiştir. Ancak, su ve sağlık konulu tartışmalarda da duyulan gereksinimin konuya ilişkin olası bütün bileşenlerin farklı görüşlerinin aynı zeminde bir araya getirilmesi olduğunu ifade etmek gerekir.

Bir başka ifadeyle, su ve sağlık da tıpkı diğer konular gibi bütünsel bir bakışa gereksinim duyar. Aksi bir yaklaşım eksik bir yaklaşım olarak de‐
ğerlendirilmelidir. Su ve Yaşam konulu pek çok kurum ve temsilcisinin katkısıyla yazılmış olan bu raporun ilk sekiz bölümünde bir “varlık” olarak suyun tarihsel süreçteki yeri, günümüzdeki anlamı, sağlık ile ilişkisini öne çıkan koşul ve durumlar.

Sağlık açısından kimi riskler ve değerlendirmeler, hukuksal düzenlemeler, geleceğe dair öneri ve beklentiler konunun ilgili olduğu düşünülen bileşenleri ile birlikte ele alınarak özet bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Raporun son bölümünde suyun ekonomi politiğine ilişkin bir görüşe yer verilmiştir.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Post comment